YOUR SMARTSTORE-ONLINE KOKOPELLIKOKOPELLI

Hartelijk welkom

Privacy

In tijden van fraude en privacy schending hebben wij de zorgvuldige omgang met uw persoonlijke gegevens tot een belangrijk punt op onze webshop gemaakt.

Welke gegevens hebben jullie nodig?

Om een succesvolle overeenkomst tot stand te laten komen hebben wij (ten minste) de volgende gegevens van de klant nodig:

1)   Het aanmaken van een account

De klant ziet zich verplicht, indien hij gebruik wenst te maken van de aangeboden diensten en producten van de verkoper, een account aan te maken en de verplichte velden naar waarheid en zorgvuldig in te vullen. De account van de gebruiker is persoonsgebonden. Door een account aan te maken belooft de klant deze enkel en alleen te gebruiken voor het tot stand te laten komen van een overeenkomst tussen de klant en de verkoper. Voor fouten, die voortkomen uit verkeerde of onjuiste informatie, verstrekt door de klant aan de verkoper, stelt de verkoper zich niet aansprakelijk. Let daarom goed op dat zowel bank- als adresgegevens juist worden ingevuld.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om eventuele informatie die de verkoper aan de klant verstrekt maar door een spamfilter of ander soort computerprogramma niet juist of onvolledig bij de klant aan komt, ter kennis te nemen.

De klant ziet er op toe dat zijn account enkel door hem alleen gebruikt zal worden.

2)   Benodigde gegevens

De verkoper vereist, van de klant, voor het succesvol tot stand laten komen van een overeenkomst ten minste de volgende persoonsgebonden informatie:

a)  Naam: voornaam en achternaam
b)  Adres
c)  Bezorgadres
d)  Een actief e-mailadres
e)  Bankgegevens
f)   Geboortedatum
g)  Een door de klant gekozen en voor de verkoper onbekend persoonlijk wachtwoord waarmee de klant ten alle tijden, technische storingen en onderhoud daargelaten, op zijn account kan inloggen

Gaan jullie vertrouwelijk met mijn gegevens om?

Ja, de verkoper gaat vertrouwelijk met de gegevens van de klant om en neemt voldoende maatregelen om zowel de privacy als de persoonlijke gegevens van de klant te beschermen. Zij verstrekt de gegevens van haar klanten niet aan derden, tenzij er sprake is van een gerechtelijk bevel daartoe. De informatie die de klant aan de verkoper beschikbaar stelt wordt enkel gebruikt ten doeleinde de totstandkoming van een succesvolle overeenkomst tussen verkoper en klant. Overige informatie van de klant, zoals reeds aangeschafte of bekeken producten, gebruikt zij enkel voor haar eigen bedrijf. Deze maakt zij niet openbaar, noch verstrekt zij deze gegevens aan derden.

Indien gewenst kan de klant aangeven geen aanbiedingen, reclame of andersoortige informatie van de verkoper te ontvangen die niet direct relateert aan de succesvolle totstandkoming van een overeenkomst.