YOUR SMARTSTORE-ONLINE KOKOPELLIKOKOPELLI

Hartelijk welkom

Disclaimer

Bij het gebruik van de website of de diensten van Kokopelli.nl dient u de volgende overeenkomsten te kennen en te accepteren:

Door het gebruik van deze website of de dienste die via de website tot stand komen geeft u aan ten minste 18 jaar of ouder te zijn. De website is enkel bedoeld voor toerekeningsvatbare volwassenen.

Door het plaatsen van een bestelling bij Kokopelli accepteert u alle verantwoordelijkheden aangaande de legaliteit van de producten die naar u zullen worden toegezonden. Alle aangeboden producten zijn legaal in Nederland. Echter, we kunnen en zullen geen claims maken over de legale status van enig product in enig ander land, omdat het onmogelijk is om bij te blijven met de snel veranderende wetgeving aangaande deze producten in alle landen. We kunnen geen informatie verschaffen over de legale status van een product in uw land, vraag ons er daarom niet naar. The lijst met landen waarnaar wij niet verzenden, aangeboden op de verschillende product pagina’s, is niet toereikend noch uitputtend, er kunnen geen claims gemaakt worden op basis van de door ons verstrekte informatie. U accepteert de verantwoordelijkheid zelf uit te zoeken welke lokale wetten, import- en douaneregels en wetten er gelden voordat u een bestelling plaatst en u bevestigt dat het te importeren product legaal is in uw land. We moedigen het illegale gebruik  van onze producten niet aan. We adviseren u sterk om contact op te nemen met uw advocaat als u enige twijfels heeft over de legale status van een product.

Kokopelli maakt geen claims dat de informatie of producten op de website, toereikend of legaal is buiten Nederland. Alle informatie die door de Kokopelli wordt versterkt op deze website, via links naar of van andere websites, of door haar medewerkers over de telefoon, email of enige andere transmissie is puur en enkel bedoeld voor educatie en informatie doeleinden. Het mag niet geen interpreteerd worden als eenaanbeveling om specifieke actie te ondernemen. Het gebruik van informatie voor illegale doeleinden is op uw eigen risico. De Kokopelli kan niet garanderen dat de informatie op haar website accuraat of up-to-date is.

De website mag niet worden bezocht, bekeken of anderszins ontvangen in enig land of op enige locatie waar dat op enige wijze kan of zal aangemerkt worden als zijnde een inbreuk op enige wet of douane regelgeving.

De Kokopelli maakt geen claims over onze producten aangaande het behandelen van ziektes, om te genezen, om te een ziekte te diagnostiseren of om ziektes tegen te gaan. Kokopelli biedt geen enkel medisch advies.

Wij raden u ten zeerste af om onze producten te nemen wanneer u last heeft van een hoge bloeddruk, hart aandoeningen, diabetes of enige andere gezondheidskwalen. Wij raden u ten zeerste af om onze producten te nemen wanneer u zwanger bent, borstvoeding geeft, MAO-remmers neemt, medicijnen of andere (voorgeschreven) medicatie neemt. Bestuur geen zware machine en rijd niet onder invloed van onze producten. Bij twijfel altijd een arts raadplegen en zijn advies opvolgen. Onze producten moeten bewaard worden buiten bereik van kinderen. Onze producten zijn niet geschikt voor consumptie door minderjarigen.

U neemt de volledige verantwoordelijkheid voor enig letsel dat u ten deel valt, schade die u aanricht, vervolging, verlies van winst of bedrijvigheid, verlies van producten of materiaal en verlies van eigendom ten gevolge van de aanschaf, de inname, het gebruik of het misbruik van producten van Kokopelli. Kokopelli, de eigenaren, medewerkers en consultanten kunnen op geen mogelijke wijze aansprakelijk worden gesteld of gehouden voor de handelingen van haar klanten.

Deze website gebruikt cookies om bepaalde instellingen, zonder welke de webshop niet kan functioneren. Statistieken over het website gebruik  worden ook bijgehouden maar u heeft de mogelijkheid om dat uit te zetten.

Alle illustraties, afbeeldingen, ontwerpen, teksten en logo’s op deze website vallen onder het copyright. Redistributie, retransmissie, republicatie of het commerciële gebruik van enig onderdeel van de inhoud van de website is ten strengste verboden zonder de schriftelijke en nadrukkelijke toestemming van Kokopelli. Alle rechten voorbehouden.